Санхүүжилт

Санхүүжилт

Төлбөрийн хэлбэрүүд

1 бэлэн мөнгө
2 шалгах
Чекийн дугаар b дансны дугаар
3 кредит карт
Кредит картын дугаар
4 мөнгөний захиалга
5 аялагчийн шалгалт

Өрхийн үнэт цаас

6 түрээслүүлнэ
7 орон сууцны төлбөр
8 цахилгаан тооцоо
9 утасны төлбөр
10 хийн төлбөр
11 газрын тосны Билл / халаалтын төлбөр
12 усны төлбөр
13 кабелийн телевизийн төлбөр
14 машины төлбөр
15 кредит картны төлбөр

Гэр бүлийн санхүү

16 нь хяналтын хуудасыг тэнцвэржүүлнэ
17 чекийг бичнэ үү
18 банкны онлайн
19 шалгах хуудас
20 шалгах бүртгэл
21 сарын мэдэгдэл

АТМ машин ашиглах

22 ATM картыг оруулна
23 таны PIN дугаар / хувийн дугаарыг оруулна уу
24 гүйлгээг сонго
25 орд хийх
26 бэлэн мөнгө авах
27 шилжүүлгийн сан
28 таны картыг устга
29 таны гүйлгээний хуудас / баримтыг авдаг