ГАРЫН АВЛАГА, АРГА ХЭРЭГСЭЛ

ГАРЫН АВЛАГА, АРГА ХЭРЭГСЭЛ

1-2 урт богино
3-4 нягт - сул / ууттай
5-6 том / жижиг - жижиг
7-8 өндөр - бага
9-10 сонирхолтой энгийн
11-12 хүнд гэрэл
13-14 харанхуй гэрэл
15-16 өргөн нарийн
17 будсан хүзүүвч
18 нь хуцсан / урагдсан халаасандаа
19 эвдэрсэн цахилгаан товч
20 товчлуургүй байна
21 юбкаыг богиносгодог
22 ханцуйг уртасгах
23 хүрэмтэй болно
24 өмд гаргалаа
25 засах / давхарга засах