БАНК

БАНК


А оруулна уу
B-г татан буулгана
C мөнгөний үнийг төлнө
D аялагчийн шалгалтыг авах
E данс нээх
F зээл авах хүсэлт гаргасан
G солилцооны валют

1 хадгаламжийн хуудас
2 буцаах хуудас
3 шалгах
4 аялагчийн шалгалт
5 банкны ном / дэвтэр
6 ATM карт
7 кредит карт
8 (банкны) касс
9 аюулгүй хадгаламжийн хайрцаг
10 теллер
11 аюулгүй байдлын хамгаалалт
12 ATM (машин) / бэлэн мөнгөний машин
13 банкны ажилтан