Гэмт хэрэг, шаналал

Эдүүлбэр » Гэмт хэрэг, шаналал

Гэмт хэрэг, шаналал


1 машины осол
2 гал
3 дэлбэрэлт
4 дээрэм
5 хулгай
6 хулгайлах
7 хулгайлж байна
8 хүүхэд алдсан
9 машинаас барьцаалах
10 банкны дээрэм
11 халдлага
12 аллага
13 гэрэл далдлах / цахилгаан тасалдал
14 хийн урсгал
15 голын завсарлага
16 буурсан эрчим хүчний шугам
17 химийн бодис асгарах
18 галт тэрэгний суваг
19 вандализм
20 бүлгийн хүчирхийлэл
21 согтуу жолоодох
22 эмийн эмчилгээ

Facebook сэтгэгдэл