Шувуу-Seafood-Sheiifish

Шувуу

16. бүхэл (тахиа)
17. салгах
18. улирал

19. гуя
20. хөл
21. хөхний
22. далавч
23. цацагт хяруул

24. тахиа
25. нугас

Seafood

26. загас

27. бүхэл бүтэн

28. filet
29. Steak
Sheiifish

30. хавч

31. сам хорхой
32. хясаа
33. Хясаан (ууд)
34. хясаа

35. үе мөчир
36. наймалж