Хүнсний бүтээгдэхүүн бэлтгэх, Хоол хийх

Хүнсний бэлтгэл ба бэлдмэл

1 хасах (дээш)
2 цавчих (дээш)
3 зүсмэл
4 сараалжтай
5 хальс
6 завсарлага
7 цохих
8 хутгана
9 10-ийг нэмнэ үү
11 хосолсон__ ба
12-ийн холимог
13 put_in_
14 тогооч
15 жигнэх
16 буцалгана
17 сэгсэрнэ
18 уур
19 хуурна
20 цорго
21 симмоник
22 шарсан
23 шарсан / мах шарах
24 хутгана
25 богино долгионы

Cooking - Food - Picture Dictionary

Cooking - Food - Picture Dictionary

1 угаах

2 хальс

3 сараалжтай

4 цавчих

5 crush

6 цохих

7 хасах

8 зүсмэл

9 тос

10 завсарлага

11 хутгана

12 холимог

Cooking - Food - Picture Dictionary

13 зуурах

14 уур

15 цорго

16 нь

17 жинтэй

18 буцалгана

19 нэмнэ үү

20 жигнэх

21 хутгана

22 мах шарах

23 шарсан

Cooking - Food - Picture Dictionary

16 нь

17 жинтэй

24 шарсан

25 арга хэмжээ

26 хуурна