БУРХАН, АЖИЛЛАГАА

БУРХАН, АШИГТАЙ

1 баг
2 лонх
3 хайрцаг
4 багц
5 нь
6 Хайрцаг
7 контейнер
8 арван *
9 толгой
10 савтай
11 талх
12 багц
13 багц
14 өнхрөх
15 зургаан багц
16 мод
17 хоолой
18 панк
19 quart
20 хагас галлон
21 галлон
22 литрийн
23 фунт

Containers, quantities - Food - Picture Dictionary

Containers, quantities - Food - Picture Dictionary

1 баг

2 нь

3 Jar

4 лонх

5 Хайрцаг

6 талх

7 хоног / сав

8 хайрцаг

Containers, quantities - Food - Picture Dictionary

9 өнхрөх

10 хоолой

11 зургаан багц

Containers, quantities - Food - Picture Dictionary

12 аяга

13 нь халбага

14 нь халбага

15 галлон

16 нь quart

17 a pint

Containers, quantities - Food - Picture Dictionary

18 фунт

19 унци

Containers, quantities - Food - Picture Dictionary

20 хоосон байна

21 улиралд бүтэн байна

22 гурав дахь бүрэн

23 хагас бүтэн

24 бүтэн гурван улирал

25 бүрэн