ДЭЛГҮҮР ХЭСЭХ

ДЭЛГҮҮР ХЭСЭХ


Худалдан авах
B эргэж ирнэ
C солилцоо
Д оролдоод үзээрэй
И төлнө
F талаар зарим мэдээллийг авах

1 худалдах тэмдэг
2 шошго
3 үнийн шошго
4 хүлээн авсан
5 хөнгөлөлт
6 хэмжээ
7 материал
8 тусламж үйлчилгээний заавар
9 тогтмол үнэ
10 худалдах үнэ
11 үнэ
12 борлуулалтын татвар
13 нийт үнэ