нисэх онгоцны буудал

Агаарын

A. шалгах


1. тасалбар тоологч
2. тасалбар агент
3. тасалбар
4. хүрэлцэн ирэх, буцах мониторинг хийх

B. Аюулгүй байдал


5. аюулгүй байдлын хяналтын цэг
6. аюулгүй байдлын хамгаалалт
7. Рентген машин
8. металл илрүүлэгч

C. Хаалга


9. check-in тоологч
10. дотуур байрны нэвтрүүлэх
11. хаалга
12. хүлээлгийн хэсэг

13. концессийн хаалт / зуушны баар
14. бэлэг дурсгалын дэлгүүр
15. татваргүй барааны дэлгүүр

D. Барааны нэхэмжлэл


16. тээшний нэхэмжлэл (талбай)
17. ачаа тээш
18. авдар
19. ачаа тээшний тээвэрлэгч
20. хувцасны уут
21. ачаа тээш
22. портер / skycap
23. (тээш) шалгах

E. Гааль, цагаачлалын алба


24. гаалийн
25. Гаалийн байцаагч
26. гаалийн мэдүүлгийн маягт

27. цагаачлал
28. Цагаачлалын алба
29. паспорт
30. виз